Pracujeme s overenými kanceláriami
  +
Prihlásenie
Zabudnuté heslo
Prihlásenie
Počet nehnuteľností
96 664
Reg. kancelárií
11 764
Reg. užívateľov
115 585
Fanúšikov
52 554


Reality inzercia

Domicilium - Advokátska a realitná kancelária

Domicilium - Advokátska a realitná kancelária 0 ponúk
Gogoľova 18
85101 Bratislava
(okres Bratislava V)
  • 0903 422 812

Advokátska a realitná kancelária DOMICILIUM poskytuje svoje služby od roku 1996. Zakladateľkou kancelárie je JUDr. Zuzana Kozáková, advokátka zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Kancelária sa od svojho vzniku kontinuálne špecializuje predovšetkým na oblasť nehnuteľností a to najmä z pohľadu riešenia rôznorodých právnych vzťahov týkajúcich sa nehnuteľností, ale v neposlednom rade aj priamej realitnej činnosti. Ťažiskovou činnosťou kancelárie je poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v z není neskorších predpisov, s osobitným odborným zameraním na právne vzťahy týkajúce sa nehnuteľností a to jednak z hľadiska riešenia otázok vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam - prevod, prechod vlastníckych práv, nadobúdanie nehnuteľností výstavbou, vstavbou a nadstavbou, vysporiadania spoluvlastníckych práv (podielového a bezpodielového spoluvlastníctva), darovania, vecných bremien a záložných práv, dedičských práv a pod., upravených v širokom spektre predpisov občianskeho, stavebného, pozemkového, správneho práva. V rámci svojej činnosti zabezpečuje komplexné služby spojené so sprostredkovaním predaja, kúpy, zámeny a nájmu nehnuteľností a výmeny a zámeny bytov - realitnú činnosť. Hlavným cieľom kancelárie je poskytovať profesionálne, rýchle a korektné služby s individuálnym prístupom ku klientovi a s garanciou právnej istoty. Podľa možnosti flexibilne vychádzať v ústrety potrebám a časovým požiadavkám klientov, vytvárať podmienky pre vzájomnú komunikáciu, kontakty, realizáciu a uzatváranie obchodných prípadov v príjemnej a priateľskej atmosfére ku vzájomnej spokojnosti všetkých zainteresovaných a pracovať v duchu praxou osvedčenej myšlienky - spokojný klient - najlepšia reklama.

Zadaným kritériam nevyhovuje žiadny inzerát.

Usporiadajte si inzeráty

Nemáte vytvorené konto?

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.