Pracujeme s overenými kanceláriami
  +
Prihlásenie
Zabudnuté heslo
Prihlásenie
Počet nehnuteľností
96 972
Reg. kancelárií
11 791
Reg. užívateľov
115 950
Fanúšikov
52 554

Rodinný dom Šíd

 • Cena 11 000,00 EUR
 •  37,03 EUR/m2
 • Hypotéka od 35 EUR/mesiac
  Chcem porovnanie

 • LokalitaŠíd
 • UlicaŠíd 299
 • Aktualizácia4.9.2019 09:20:19
 • Identifikačné číslo:BS19-06264
 • Zastavaná plocha99 m2
 • Úžitková plocha297 m2
 • pozemok807 m2
 • Kategória Rodinný dom / Predaj
 •   www.topreality.sk/id6913390

Popis nehnuteľnosti

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii").

Rodinný dom, súp. č. 299, parc. č. 609, k.ú. Šíd

Rodinný dom. súp. č. 299 na parcele C KN č. 609 je situovaný ako samostatne, stojaci dom v okrajovej časti obce Šíd, katastrálne územie Šíd, okres Lučenec. Podlá rozhodnutia ONV Lučenec č. ÚP-1088/1987 zo dňa 7.12.1987 bol rodinný dom postavený na základe stavebného povolenia č. 2241/69-Kr. zo dňa 19.12.1969, ktoré vydal ONV Lučenec. Užívanie rodinného domu bolo povolené kolaudačným rozhodnutím č. 3664/72-Mš. zo dňa 14.12.1972, ktoré vydal ONV Lučenec.

Dispozičné riešenie:
podzemné podlažie - kotolňa, pivnica, kuchyňa, chodba, schodisko, 2 x izba
1. nadzemné podlažie - 2 x izba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, chodba, schodisko, komora
2. nadzemné podlažie - 2 x izba, kúpeľňa s WC, chodba, schodisko, komora, balkón
Orientácia hlavných obytných miestností k svetovým stranám je na juhovýchod a severozápad.

Stavebnotechnické riešenie:
1. Podzemné podlažie
Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie – tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba. Úpravy vonkajších povrchov - obklady fasád - obklady keramické. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité z tvrdého dreva s dvojvrstv. Zasklením. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety; dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba. Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová jednoduchá; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľové; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody kanalizácie - azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s poistkami.

2. Nadzemné podlažie
Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie – tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko - keramická dlažba. Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; - vane; - WC min. do výšky 1 m. Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité z tvrdého dreva s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľové panely. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie - azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná.

3. Nadzemné podlažie
Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie – tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky. Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité z tvrdého dreva s dvojvrstv. zasklením. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní - vodovodné batérie - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľové. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie - azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná.

Hospodárska budova, parc. č. 609, k.ú. Šíd
Hospodárska budova je postavená za rodinným domom, na parc. č. 609 v k.ú. Šíd. Pozostáva zo skladu, dvoch chlievov a výbehu pre ošípané. Technické riešenie: základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly nad 15 do 30 cm. Strecha - krov - sedlový; krytina strechy na krove - azbestocementové šablóny; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov – brizolit. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka. Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené. Podlahy - cementový poter.

Chliev, parc. č. 609, k.ú. Šíd
Hospodárska budova je postavená za rodinným domom, na parc. č. 608/1 v k.ú. Šíd. Pozostáva z chlieva a vchodu do podzemnej pivnice. Technické riešenie: základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov – brizolit. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka. Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové; okná - jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy - cementový poter.

Uličný plot, parc. č. 609, k.ú. Šíd
Plot oddeľujúci pozemok od ulice bol vybudovaný v roku 1975. Plot je založený na základovom páse, podmurovka je betónová, výplň je z oceľovej tyčoviny v rámoch. V oplotení je osadená vstupná brána a bránka. Základnú životnosť plota odhaduje znalec na 50 rokov.

Studňa – kopaná, hĺbka 5m, priemer 1000 mm. Začiatok užívania 1970.
Prípojka kanalizácie, parc. č. 609, k.ú. Šíd - rodinný dom je odkanalizovaný do žumpy, prípojka je z kameninových rúr.
Prípojka vody, parc. č. 609, k.ú. Šíd - rodinný dom je zásobovaný vodou z vlastnej studne. Prípojka je z oceľových rúr.
Prípojka NN, parc. č. 609, k.ú. Šíd - rodinný dom je pripojený na verejné rozvody elektrickej energie vzdušnou prípojkou.
Spevnené plochy, parc. č. 609, k.ú. Šíd - prístupový chodník k rodinnému domu je z monolitického betónu hr. 10 cm. Vybudovaný bol v roku 1973.
Žumpa, parc. č. 609, k.ú. Šíd - rodinný dom je odkanalizovaný do žumpy, ktorá bola vybudovaná v roku 1972.
Podzemná pivnica, parc. č. 609, k.ú. Šíd

Analýza polohy nehnuteľností: Obec Šíd obec počtom obyvateľov približne 1250, situované 17 km juhovýchodne od okresného sta Lučenec, ktoré je spoločenským aj hospodárskym centrom regiónu Novohrad a 5 km východne od mesta Fiľakovo. Spojenie s obcou je železničnou a autobusovou pravou po verejnej komunikácii 11/571, dosah do okresného mesta do 20 minút. V obci sa nachádza obecný úrad, obchody s potravinami, športový areál, základná škola, materská škola. Nehnuteľnosť je situovaná ako samostatne stojaci rodinný v zástavbe rodinných domov v okrajovej časti obce. Konfigurácia terénu v danom mieste je mierne svahovitá, prístup z obecnej spevnenej komunikácie. V mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod NN, verejný vodovod a rozvod plynu.

 


Zväčšiť mapu

Podobné inzeráty predajcu

Rodinný dom Vranov nad Topľou
10 400,00 EUR
Rodinný dom Prievidza
7 500,00 EUR
Rodinný dom Banská Štiavnica
12 750,00 EUR


História vývoja cien v tejto lokalite a kategórii

August 2016110,00€/m2
August 20177,78€/m2-92,93 %
August 201878,82€/m2+913,07 %
August 2019107,50€/m2+36,39 %
Územný plán obce ŠídUzemnePlany.sk, portál o budúcnosti Šíd na stránkach AZ-Europe.eu

Kontakt na predajcu


Blackside, a.s.
Plynárenská 7/A
Bratislava

Registrovaný na TopReality.sk
od 01.03.2016
Mgr. Martin Vaško
Tel 0917 kliknite TU !

KARTA MAKLÉRA

Kontaktovať makléra


Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.