Pracujeme s overenými kanceláriami
  +
Prihlásenie
Zabudnuté heslo
Prihlásenie
Počet nehnuteľností
99 250
Reg. kancelárií
11 663
Reg. užívateľov
114 531
Fanúšikov
52 554

Rekreačné chatky na Bukovci

 • Cena 39 000,00 EUR
 •  39 000,00 EUR/m2
 • Hypotéka od 122 EUR/mesiac
  Chcem porovnanie

 • LokalitaBukovec
 • Aktualizácia24.8.2018 11:16:02
 • Identifikačné číslo:466
 • Úžitková plocha1 m2
 • Kategória Chata / Dražba
 •   www.topreality.sk/id6586659

Popis nehnuteľnosti

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 942 vedenom Okresným úradom Košice - okolie – katastrálny odbor, okres: Košice - okolie, obec: Bukovec, katastrálne územie: Bukovec, a to:
 stavba so súp. číslom 49 nachádzajúca sa na parcele č. 708/36, chata,
 stavba so súp. číslom 50 nachádzajúca sa na parcele č. 708/37, chata,
Právny vzťah k parcelám, na ktorých ležia stavby súp. č. 49 a 50 je evidovaný na LV č. 766.
Príslušenstvo tvorí: oplotenie dvora na parc. č. 708/38, spevnená plocha na parc. č. 708/38, vodomerná šachta na parc. č. 708/43, vodovodná prípojka na par. č. 708/38, 708/43, žumpa na parc. č. 708/43, kanalizačná prípojka na parc. č. 708/43.
(ďalej len “predmet dražby”).

Opis predmetu dražby: Predmetom dražby sú dve prízemné rekreačné chaty so spoločným malým dvorom, nachádzajúce sa v zástavbe podobných rekreačných objektov na okraji lesa, vzdialené cca 130 m od hladiny vodnej nádrže pod Bukovcom. Vodná nádrž sa nachádza pri obci Bukovec, ktorá je vzdialená asi 5 km na západ od mesta Košice. Pozemky, na ktorých ležia stavby, nie sú predmetom dražby. Pozemky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.
Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Opis stavu predmetu dražby: Porovnaním údajov katastra nehnuteľností so skutočným stavom bolo zistené, že chaty majú prehodené označenie – chata na parcele č. 708/36 má pri hlavnom vstupe osadenú tabuľku s evidenčným číslom 50, pričom v popisných údajoch katastra je na parcele č. 708/36 evidovaná chata so súpisným číslom 49 a naopak – chata na parcele č. 708/37 má pri hlavnom vstupe osadenú tabuľku s číslom 49, pričom v popisných údajoch katastra je na parcele č. 708/37 evidovaná chata súpisné číslo 50. V znaleckom posudku sú chaty označované súpisným číslom v zmysle evidencie katastra nehnuteľností.


Chata súpisné číslo 49 na parcele číslo 708/36, k.ú. Bukovec
Jedná sa o jednoduchú prízemnú stavbu bez podpivničenia so stanovou strechou. Chata je napojená na rozvod elektrickej energie, vodovod z prameňa, odkanalizovaná je do vlastnej žumpy, nie je vykurovaná.
vstup do chaty je cez zádverie s kuchynským kútom, cez spoločenský priestor sú sprístupnené dve menšie obytné izby. Kúpeľňa má samostatný vstup z exteriéru, keďže slúži pre obe chatky, nachádza sa tu sprchovací kút, umývadlo a WC.
Základy sú pásové z prostého betónu, podmurovka z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie pôvodnej časti drevené zrubové v hrúbke do 20 cm s vonkajším dreveným obkladom s ochranným náterom, obklad vnútorných stien SDK, prístavba murovaná z presných pórobetónových tvárnic v hrúbke do 25 cm s vápennocementovou omietkou, strop drevený trámový, podhľad s dreveným obkladom, krov drevený stanového tvaru, krytina strechy na krove plechová, pozinkovaná, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu, bleskozvody realizované, dverné krídla plné dyhované osadené do kovových zárubní, okná izolačné dvojsklo v drevenom ráme a vonkajšími kovovými mrežami, podlahy obytných miestností podlahoviny textilné, v ostatných priestoroch keramická dlažba, elektroinštalácia svetelná, rozvádzač s automatickým istením, rozvod vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, pripojovacie kanalizačné potrubie plastové z kuchyne a z kúpeľne, zdroj teplej vody zásobníkový ohrievač (bojler) elektrický, kuchynská linka s nerezovým drezom a pákovou zmiešavacou batériou, v kúpeľni je keramické umývadlo a samostatná sprcha (1ks) s pákovými batériami, keramická záchodová misa typu kombi, vnútorné obklady stien kúpeľne, obklad sprchy, okolo WC a v kuchyni.
Pôvodná stavba je z roku 1970, v roku 2007 bola realizovaná prístavba zádverie a kúpeľne, súčasne boli realizované aj stavebné úpravy pôvodnej časti, najmä obnova všetkých vnútorných povrchov, výmena výplní otvorov, osadená kuchynská linka, elektrický prietokový ohrievač TÚV, rozvody vody a elektroinštalácie a iné.
Chata súpisné číslo 50 na parcele číslo 708/37, k.ú. Bukovec
Jedná sa o jednoduchú prízemnú stavbu bez podpivničenia so stanovou strechou. Chata je napojená na rozvod elektrickej energie, vodovod z prameňa, odkanalizovaná je do žumpy, nie je vykurovaná.
Vstup do chaty je priamo do spoločenskej miestnosti s kuchynským kútom, z ktorej sú sprístupnené dve menšie obytné izby.
Základy sú pásové z prostého betónu, podmurovka z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie drevené zrubové v hrúbke do 20 cm s vonkajším dreveným obkladom s ochranným náterom, obklad vnútorných stien SDK, strop drevený trámový, podhľad s dreveným obkladom, krov drevený stanového tvaru, krytina strechy na krove plechová, pozinkovaná, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu, bleskozvody realizované, dverné krídla plné dyhované osadené do kovových zárubní, okná izolačné dvojsklo v drevenom ráme s vonkajšími kovovými mrežami, podlahy obytných miestností podlahoviny textilné, v spoločenskej miestnosti veľkoplošné laminátové parkety a keramická dlažba v časti kuchynského kúta, elektroinštalácia svetelná, rozvádzač s automatickým istením, rozvod vody z plastového potrubia, pripojovacie kanalizačné potrubie plastové z kuchyne, zdroj teplej vody malý prietokový elektrický ohrievač s kohútikovou batériou, kuchynská linka s nerezovým drezom a keramickým obkladom steny.
Pôvodná stavba je z roku 1970, v roku 2007 boli realizované stavebné úpravy, najmä obnova všetkých vnútorných povrchov, výmena výplní otvorov, osadená kuchynská linka, ohrievač vody, rozvody vody, elektrický rozvádzač s automatickým istením, rozvod elektroinštalácie a iné.
Oplotenie dvora na parc. č. 708/38
Ide o oplotenie plochy spoločného priestoru medzi chatkami na parcele č. 708/38. Výplň plota z oceľovej tyčoviny v ráme, kovové stĺpiky kotvené do podmurovky z monolitického betónu. Stavba je vyhovujúcom technickom stave, opotrebovaná.
Spevnená plocha na parc. č. 708/38
Ide o spevnenú plochu spoločného priestoru medzi chatkami na parcele č. 708/38. Plocha s povrchom dláždeným z terazzových dlaždíc kladených do malty. Stavba je vo vyhovujúcom technickom stave, opotrebovaná.
Vodomerná šachta na parc. č. 708/43
Ide o vodomernú šachtu na lokálnej vodovodnej rozvodnej sieti, ktorá privádza vodu z rezervoáru nad rekreačnou lokalitou, kde sa zachytávajú lesné pramene. Konštrukčne ide o jednoduchý podzemný stavebný objekt z prostého betónu s oceľovým poklopom.
Vodovodná prípojka na parc. č. 708/38, 708/43
Ide o prípojku z vodomernej šachty ku chate súp. č. 49 a následne ku chate súp. č. 50.
Žumpa na parc. č. 708/43
ide o prefabrikovanú plastovú podzemnú nádrž na akumuláciu splaškov z oboch chát, osadená je v blízkosti chaty súp. č. 50. Stavba je v dobrom technickom stave.
Kanalizačná prípojka na parc. č. 708/43
Ide o prípojku splaškovej kanalizácie z oboch chát do vlastnej žumpy.

 


Zväčšiť mapu

Podobné inzeráty predajcu

Rodinný dom Lučenec
66 150,00 EUR
Rodinný dom Trebišov
23 200,00 EUR
3 izbový byt Košice II
30 100,00 EUR


História vývoja cien v tejto lokalite a kategórii

Apríl 20160,00€/m2
Apríl 20170,00€/m2
Apríl 20180,00€/m2
Apríl 201939 000,00€/m2
Územný plán obce BukovecUzemnePlany.sk, portál o budúcnosti Bukovec na stránkach AZ-Europe.eu

Kontakt na predajcu


Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Masarykova 21
Košice

Registrovaný na TopReality.sk
od 11.10.2012
Ing. Monika Študencová
tel 0911 kliknite TU !


Kontaktovať makléra


Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.