Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Viac informácii OK
Pracujeme s overenými kanceláriami
  +
Prihlásenie
Zabudnuté heslo
Prihlásenie
Počet nehnuteľností
241 178
Reg. kancelárií
11 117
Reg. užívateľov
109 251
Fanúšikov
52 554

 

Reality inzercia

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.19 ponúk
Masarykova 21
04001 Košice
(okres Košice I)
  • 0911 420 800

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. bola založená ako špecializovaný subjekt za účelom vykonávania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v prospech záložných veriteľov ako prostriedok na uplatnenie záložného práva. Táto právna úprava umožňuje v súčasnosti realizovať transparentné speňaženie majetku a vysporiadanie sa s dlžníkmi neplatičmi – vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, ktorí pri správe bytového domu v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov boli povinní prispievať na úhradu do fondu prevádzky, údržby a opráv a služby spojené s bývaním, ale túto zákonom stanovenú povinnosť neplnili. Využitie možnosti realizovania dobrovoľných dražieb je teda veľmi aktuálna pre správcovské spoločnosti, bytové družstvá, bytové podniky, spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré spravujú bytové domy, v ktorých sa nachádzajú byty vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, kde pri existencii dlhu vlastníka bytu je možné formou dobrovoľnej dražby dosiahnuť veľmi rýchlo a efektívne vysporiadanie všetkých pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov. Realizovanie dobrovoľných dražieb je ďalej možné využiť pri predaji nadbytočného a nepotrebného majetku podnikateľských subjektov, ako aj pre fyzické a právnické osoby, ktoré z pozície záložného veriteľa alebo vlastníka predmetu dražby navrhujú vykonanie dražby za dohodnutých podmienok. Predmetom dražby môžu byť veci, u ktorých to zákon výslovne nezakazuje, teda vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách. Kolektív profesionálnych a kvalifikovaných zamestnancov Profesionálnej dražobnej spoločnosti, s.r.o. je pripravený riešiť a odpovedať na všetky vaše požiadavky. Naša profesionalita, zodpovednosť a transparentnosť je cestou aj Vašej úspešnosti. Zabezpečenie informovanosti Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. zabezpečuje informovanosť predajnosti predmetov dražby ako aj informovanosť o dražbe najmä prostredníctvom svojej internetovej stránky www.profesionalnadrazobna.sk. Táto forma informovanosti pre klientov je bez nároku na odplatu. S ohľadom na požiadavky klienta ďalšou formou informovanosti o dražbe je informovanosť v miestnej a celoštátnej periodickej tlači. Oznámenie o dražbe uverejní aj v registri dobrovoľných dražieb Notárskej komory SR najmenej 15 resp. 30 dní pred otvorením dražby na internetovej adrese www.notar.sk. Naše služby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. zabezpečuje pre svojich klientov nasledovný rozsah služieb: komplexné služby v oblasti organizovania dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, komplexná právna a ekonomická správa pohľadávok najmä voči neplatiacim vlastníkom bytov a nebytových priestorov, právne a metodické poradenstvo pri uplatňovaní zákonného záložného práva pri správe bytových domov, vymáhanie pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov pri správe bytových domov s využitím všetkých dostupných právnych prostriedkov a to predovšetkým v rámci zákona o dobrovoľných dražbách spôsobom speňaženia majetku dlžníka, to znamená bytu vo vlastníctve neplatiča, organizovanie a realizovanie dražieb, vypratanie problémových dlžníkov bytov po úspešnom vykonaní dražby, vypracovanie znaleckých posudkov, uverejňovanie ponuky dražby, informovanie o realizovaní a konaní dražby, predaj nadbytočného nepotrebného majetku, ako aj ďalších majetkových hodnôt fyzických a právnických osôb, zverejňovanie ponuky na predaj vecí, práv, iných majetkových hodnôt, ktoré sú prevoditeľné, súboru vecí práv a iných majetkových hodnôt, podniku alebo časti podniku prostredníctvom vlastnej internetovej stránky www.profesionalnadrazobna.sk vrátane informácií v tlači alebo iným primeraným spôsobom propagácie, sprostredkovanie predaja vecí, práv, iných majetkových hodnôt, súboru vecí práv alebo iných majetkových hodnôt, podniku alebo časti podniku na základe poverenia záujemcu.

3 - izbový byt v Liptovskom Hrádku

3 - izbový byt v Liptovskom Hrádku

úžitková plocha 69 m2Prekážka , Liptovský Hrádok (Liptovský Mikuláš)49 600,00 € 718,84 €/m216.3.2018
Garsónka v Košiciach na ul. Kap. Jaroša

Garsónka v Košiciach na ul. Kap. Jaroša

úžitková plocha 23 m2Kapitána Jaroša , Dargovských hrdinov (Košice III)35 500,00 € 1 543,47 €/m27.3.2018
2 - izbový byt v Košiciach - Šaci

2 - izbový byt v Košiciach - Šaci

úžitková plocha 47 m2Námestie Oceliarov , Šaca (Košice II)34 500,00 € 731,24 €/m27.3.2018
3 - izbový byt v Michalovciach

3 - izbový byt v Michalovciach

úžitková plocha 59 m2Volgogradská , Michalovce (Michalovce)39 800,00 € 674,57 €/m214.2.2018
Areál a pozemky vo Veľkom Krtíši

Areál a pozemky vo Veľkom Krtíši

úžitková plocha 1 m2Lučenecká , Veľký Krtíš (Veľký Krtíš)310 500,00 € 310 500,00 €/m219.7.2017
Pozemky v Trebišove

Pozemky v Trebišove

úžitková plocha 1 m2, pozemok 1 m2Trebišov , Trebišov (Trebišov)202 000,00 € 202 000,00 €/m231.5.2017

Usporiadajte si inzeráty

Nemáte vytvorené konto?