Pracujeme s overenými kanceláriami
  +
Prihlásenie
Zabudnuté heslo
Prihlásenie
Počet nehnuteľností
97 084
Reg. kancelárií
11 791
Reg. užívateľov
115 950
Fanúšikov
52 554

Dražba dielní vo Svidníku

  • Cena 50 800,00 EUR
  •  100,79 EUR/m2
  • LokalitaSvidník
  • Aktualizácia2.9.2019 21:35:13
  • Identifikačné číslo:1516
  • Zastavaná plocha504 m2
  • Úžitková plocha504 m2
  • pozemok1206 m2
  • Kategória Kancelárie, administratívne priestory / Dražba
  •   www.topreality.sk/id6984239

Popis nehnuteľnosti

Dátum konania dražby: 26.09.2019 10:15
Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov

Cena podľa znaleckého posudku: 50800,- EUR
Najnižšie podanie: 50800,- EUR
Minimálne prihodenie: 1000,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR

Prvá obhliadka: 04.09.2019 11:15; pred dielňami PSV na Stropkovskej ulici 706 vo Svidníku.

Druhá obhliadka: 24.09.2019 11:15; pred dielňami PSV na Stropkovskej ulici 706 vo Svidníku.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti:
nachádzajúce sa v okrese Svidník, obec Svidník, katastrálne územie Svidník, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2174, a to konkrétne:
dielňa PSV bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3452/30 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 3452/25 o výmere 108 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 3452/30 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),
nachádzajúce sa v okrese Svidník, obec Svidník, katastrálne územie Svidník, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2141, a to konkrétne
dielňa PSV bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3452/26 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
dielňa PSV bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3452/27 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
dielňa PSV bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3452/28 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
dielňa PSV bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3452/29 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
dielňa PSV bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3452/31 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
dielňa PSV bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3452/32 o výmere 111 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 3452/26 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 3452/27 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 3452/28 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 3452/29 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 3452/31 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 3452/32 o výmere 111 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 3452/36 o výmere 113 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 3452/37 o výmere 108 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 3452/38 o výmere 108 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 3452/39 o výmere 109 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 3452/40 o výmere 155 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,(ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby“),

Opis predmetu dražby:
Dielne PSV bez súpisného čísla na parcele CKN č.: 3452/26, 3452/27, 3452/28, 3452/29, 3452/30, 3452/31, 3452/32, katastrálne územie  Svidník, obec Svidník.Dielne sú situované v zástavbe priemyselných objektov v priemyselnej časti mesta, kde sú sústredené prevádzky s ľahkou výrobou a prevádzky pre služby obyvateľstvu. S centrom mesta sú spojené štátnou cestou smer Prešov – Svidník. V lokalite je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu a plynovod. V meste sa nachádza základná občianska vybavenosť. Predmet dražby tvorí výrobný objekt v radovej zástavbe, na ktorý z južnej strany nadväzuje iný výrobný objekt. Jedná sa o prevádzkový objekt výrobného charakteru s možnosťou parkovania na Stropkovskej ulici vo Svidníku.Dispozičné riešenie sa predpokladá: Stavba dielní je nepodpivničená a má jedno nadzemné podlažie, ktoré tvorí: 2x kancelária, šatňa + denná miestnosť, chodba, predsieň WC + kotol, sprchovací kút, WC, plnička saponátov, sklad obalov, miešareň saponátov, sklad hotových výrobkov, výroba pracieho prášku a lisovňa.  Celková zastavaná plocha je 504,38 m2. Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá: Stavba pôvodne slúžia na výrobu a plnenie bytovej chémie (výroba saponátov). Stavba nemá pridelené súpisné číslo. Stavba bola podľa potvrdenia o veku stavby zo dňa 06.03.2016, vydaného Mestským úradom vo Svidníku, odbor výstavby, dopravy, ŽP a RP, daná do užívania v roku 1990. Stavba bola v roku 1996 rekonštruovaná. Rekonštrukcia pozostávala so zateplenia stropu vo výrobných priestoroch a podbitia trapézovým plechom, zo zateplenia stropu v kanceláriách a šatni, soc. zariadeniach a podbitia sadrokartónom. Bolo realizované zateplenie a obloženie keramickým obkladom severného priečelia, zriadenie dennej miestnosti, šatní, soc. zariadení, vrátane vnútorného vybavenia, ďalej bola vykonaná realizácia vnútorných priečok, ker. obkladov, ker. podláh a podláh z PVC, výmena okien za plastové - v kancelárii, rekonštrukcia elektroinštalácie, rozvodov vody a kanalizácie. V roku 1998 bola realizovaná plynofikácia budovy, následne bola zriadená kotolňa s kotlom na zemný plyn a ohrev vody. V roku 1998 bolo vybudované oplotenie areálu, vrátane vrát s diaľkovým ovládaním.Stavba má sedlovú strechu. Strešná krytina je plechová. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu - z dvoch strán strechy. Vonkajšia omietka je brizolitová. Okná sú čiastočne plastové, čiastočne drevené zdvojené. K stavbe je privedená plynová prípojka, elektroprípojka, vodovodná a kanalizačná prípojka.Základy sú prevedené ako betónové základy z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie sú murované z tehly v skladobnej hrúbke 45 cm, vnútorné priestory sú oddelené murivom hr. 30 cm. Stropy vo výrobnej časti budovy sú prevedené z trapézového plechu osadeného na oceľovej konštrukcii. V roku 1996 bolo prevedené zateplenie stropu. Strop v časti sociálnej – v kanceláriách a sociálnych priestoroch (šatňa + denná miestnosť, WC) a v kotolni bol znížený na výšku 2,60 m, zateplený polystyrénom a podbitý doskami DEOS. Konštrukcia strechy je tvorená z oceľových väzníkov z valcovaných profilov, strešná krytina je prevedená z oceľového tvarovaného plechu. Vnútorná omietka je štuková, vonkajšie omietky sú prevedené škrabaným brizolitom. Severné priečelie bolo v roku 1996 zateplené polystyrénom a obložené keramickými doskami. Schody nie sú žiadne, vnútorné dvere sú hladké plné, vráta sú oceľové dvojkrídlové. Okná v severnom priečelí od roku 1996 sú plastové, ostatné sú pôvodné – drevené zdvojené. Podlahy vo výrobných priestoroch sú prevedené tvrdoliatym asfaltom, podlahy v ostatných priestoroch (kancelárie, šatňa + denná miestnosť, kotolňa, WC a sprchovací kút) sú prevedené z keramickej dlažby. Vykurovanie je ústredné z vlastnej kotolne s kotlom na zemný plyn (plynofikácia v r. 1998), elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi (čiastočná rekonštrukcia v r. 1996). Stavba je opatrená bleskozvodom. Vnútorný vodovod a vnútorná kanalizácia sú prevedené z rúr PVC (r. 1996), vnútorný plynovod je využívaný v kotolni na kúrenie a ohrev teplej vody, v dennej miestnosti je napojený plynový sporák. Denná miestnosť je vybavená kuchynskou linkou s pákovou batériou a plynovým šporákom. Hygienické zariadenie je vybavené splachovacím záchodom, umývadlom a sprchovacím kútom (batérie sú obyčajné).Budova má samostatnú vodovodnú prípojku, elektrickú prípojku a plynovú prípojku. Meranie vody nie je riešené samostatným meraním. Vzhľadom k tomu, že znalcovi nebola umožnená obhliadka predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý z pôvodných podkladov predložených za účelom poskytnutia úveru a z ďalších dostupných informácií. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Ďalšie vlastnosti nehnuteľnostiPodobné inzeráty predajcu

Kancelárie, administratívne priestory Spišská Nová Ves
128 500,00 EUR
Rodinný dom Michalovce
23 100,00 EUR
Rodinný dom Bardejov
101 250,00 EUR


História vývoja cien v tejto lokalite a kategórii

August 20160,00€/m2
August 20170,00€/m2
August 20180,00€/m2
August 20190,00€/m2
Územný plán obce SvidníkUzemnePlany.sk, portál o budúcnosti Svidník na stránkach AZ-Europe.eu

Kontakt na predajcu


AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kopčianska 10
Bratislava

Registrovaný na TopReality.sk
od 04.05.2011
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Tel 0221 kliknite TU !

KARTA MAKLÉRA

Kontaktovať makléra


Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.